Huishoudelijke regelement

Details

Beste gast, 

Wij willen niet allerlei huisregels opleggen maar vertrouwen erop dat je ‘doet alsof je thuis bent’. Beste echter om misverstanden te voorkomen en jullie voldoende te informeren volgen hieronder enkele aandachtspunten/afspraken; 

Camping Exloo doet er alles aan om het u en uw medegasten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens uw verblijf.  

Algemeen 

Wettelijke aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor diefstal, verlies of beschadiging van goederen. Dit geldt ook voor ongevallen, verwondingen of ziektes van personen tijdens of ten gevolge van een verblijf op onze camping. Tevens zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor het onklaar of eventueel buiten werking raken van technische installaties, mogelijke sluiting of uitvallen van voorzieningen en faciliteiten op onze camping en de gevolgen daarvan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schadeclaims die voortvloeien uit geluids- of stankoverlast. Ook eventuele gevolgen van weersinvloeden en natuuromstandigheden vallen buiten onze aansprakelijkheid. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten op of buiten het terrein. Een ieder verblijft geheel op eigen risico. 

Camping Exloo en diens personeel is ten alle tijden gerechtigd onbevoegden en/of mensen die zich misdragen de toegang tot het terrein te ontzeggen. 

In alle gevallen waarin dit reglement of de “Vekabo voorwaarden toeristische plaatsen” niet in voorzien beslist de eigenaar van Camping Exloo. 

Kampeerplek 

Het is niet toegestaan om aan de achterzijde van de kampeerplek zaken in de grond te bevestigen i.v.m. de aanwezige leidingen. Houd daarom circa 1 meter afstand vanuit de achterkant van de kampeerplek met bevestigingsmiddelen; 

Inbegrepen elektraverbruik is 3 KWH per nacht bij 6 ampère en 4 KWH per nacht bij 10 ampère. Het verbruik buiten deze inbegrepen KWH wordt doorberekend tegen het geldende energietarief; 

Rust 

Tussen 22:30 uur en 7:00 uur verwachten wij dat het stil is op de camping. Houdt er rekening mee dat een gezellig onderonsje al snel luid kan klinken over open terrein. 

Het kampeerterrein is autovrij.  

Uw auto dien u te parkeren op onze parkeergelegenheid, met uitzondering van aankomst en vertrek; 

Voor vertrek graag het elektraverbruik afrekenen; 

U dient de kampeerplek schoon achter te laten. 

Vuur 

Barbecueën is iets dat echt bij de vakantie hoort. Dit is toegestaan mits er geen algeheel stookverbod is. Open vuur in de vorm van een houtkorf/fakkel is niet toegestaan. 

Vuilnis 

Met elkaar willen we graag onze camping schoon houden. Gooi daarom het afval gescheiden weg in de daarvoor bestemde afvalbakken op het terrein. Glas, papier, blik, plastic flessen, bio, los afval en overig in dichtgebonden afvalzakken. 

Huisdieren 

Er geldt een maximum van 3 huisdieren per kampeerplek (meer huisdieren in overleg); 

Het kampeerterrein en onze omliggende terreinen zijn geen uitlaatplaats, er is voldoende uitlaatgelegenheid in de nabije omgeving. Doet uw huisdier toch zijn behoefte op het terrein dan dient u dit zelf op te ruimen; 

Honden dienen op het kampeerterrein ten alle tijden aangelijnd te zijn; 

Huisdieren mogen andere campinggasten niet tot last zijn. 

  

Bezoek 

Als u bezoek krijgt dan dient dit altijd vooraf bekend gemaakt te worden bij de campingeigenaar; Bezoekers zijn verplicht zich  te melden,  

Drugs, alcohol en rookwaren 

Drugs zijn ten strengste verboden.  

Denk bij roken aan het risico van brandgevaar 

Bereikbaarheid 

Voor dringende gevallen zijn wij altijd bereikbaar; 

Mob 0627218271 , Chris 

Waarin dit campingreglement niet voorziet, beslist de campingbeheerder of degene die hem vervangt!  

Wij wensen u een prettig verblijf op “Camping Exloo” toe.